Меню
UA | РУ
Особистий Кабінет
Замовлення по телефонам:
Пн-Пт с 09:00 до 19:00 Сб-Вс с 10:00 до 18:00
0
Бажане
0
Кошик
Ваш кошик порожній!

Договір оферти

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продаж наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:
1.1.1. Договор - даний публічний договір купівлі-продажу, що передбачає продаж Товару на відстані необмеженому колі Покупців за допомогою засобів дистанційного зв'язку через Інтернет-магазин «PCshop.UA», розміщених на веб-сайті:
1.1.2. Товар - непродовольчі товари народного споживання (одяг, взуття, шкіргалантерея, аксесуари тощо), що на умовах цього Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині «PCshop.UA».
1.1.3. Продавець – Інтернет-магазин «PCshop.UA», розміщений на веб-сайті: PCshop.UA. Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця вказано у розділі «Питання та відповіді» на веб-сайті: PCshop.UA Інтернет-магазину «PCshop.UA»
1.1.4. Покупець - будь-яка дієздатна особа, яка в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.
1.1.5. Отримувач Товару - будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар як отримувач Товару.
1.2. Для цілей цього Договору всі зазначені у п.1.1. цього Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому у п.1.1. цього Договору, незалежно від використання цих термінів в одні або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.
1.3. Усі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і пояснюються в їх буквальному граматичному значенні на підставі положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмета цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. У порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов'язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар у порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
2.2. Право власності на Товар переходити до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3. ВІБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині «PCshop.UA» наявний та запропонований до продажу Товар, натискає кнопку «Додати у кошик» та самостійно заповнює і направляє своє прізвище, ім'я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у разі, якщо Покупець бажає отримати Товар з
доставкою), прізвище, ім'я та по-батькові отримувача Товару (у разі, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару).
3.2. Після заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець обов'язково ознайомлюється зі всіма умовами цього Договору, і в разі прийняття (акцептування) цих умов у повному обсязі - натискає кнопку «Перейти до оплати», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар .
3.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання цього Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Перейти до оплати» на веб-сайті: PCshop.UA Інтернет-магазину «PCshop.UA».
3.4. Натисканням на кнопку «Я згоден з користувальницькою угодою» Покупець підтверджує свою повну і цілковиту згоду зі всіма умовами цього Договору без виключення, в тому числі із умовами доставки та оплати Товару за цінами, зазначеними на веб-сайті: PCshop.UA Інтернет-магазину «PCshop.UA» на дату укладення Покупцем цього Договору.
3.5. Натисканням на кнопку «Перейти до оплати» Покупець підтверджує, що він зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлень Продавцем про: - повне найменування, ідентифікаційний код , місцезнаходження, режим роботи, адреса електронної пошти Продавця; - основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару; - вартість обраного Покупцем Товару, включаючи всі налоги та збори, а також вартість його доставки Покупцю; - спосіб, порядок та умови оплати та доставки обраного Покупцем Товару; - гарантійні зобов'язання Продавця та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності); - гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов'язкові умови використання Товару та можливі наслідки у разі їх невиконання; - порядок прийняття претензій; - період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладення цього Публічного Договору; - порядок розірвання цього Договору; - інші умови, на яких Товар пропонується до продажу.
3.6. Натисканням на кнопку «Перейти до плати» повною мірою забезпечило можливість свідомого та компетентного вибору цього Товару.
3.7. Натискання Покупцем на кнопку «Перейти до оплати» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем усіх умов цього Договору без винятків, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.
3.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України або за бажанням Покупця, цей Договір укладається у письмовій формі.
3.9.Рядок обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 2 (Двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем у порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору, форми такого Замовлення на Товар. У разі якщо зазначене Замовлення на Товар було направлено Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.
3.10. Замовлення на Товар, заповнене та надіслане Покупцем у порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору, оформляється Продавцем на відповідному бланку (бумажному носії) у двох автентичних примірниках. Перший экземпляр оформленого бланку Замовлення на Товар передається Продавцем Покупцю або Отримувачу Товару разом із замовленим Товаром у момент його вручення (передання), другий - підписується Покупцем або Отримувачем Товару та залишається у Продавця.
3.11.Протягом рядок, установленогоп.3.9. даного Договору, Продавець зобов'язується: - присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер; - направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується: - порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем; - інформація про строки доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою); - умови та порядок обміну (повернення) Товару; - найменування Продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії щодо Товару; - Гарантійні зобов'язання та інформація про інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом товару; - порядок розірвання Договору.
3.12. У разі, якщо Покупець у Замовленні на Товар вибрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом рядка, встановленого п.3.9. даного Договору, Продавець зобов'язується направити на вказану Покупцем у такому Замовленні на Товар адресою електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупцем Товару.
3.13. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від цього Договору протягом усього рядка з моменту його укладення (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
4.1. Покупець має право:
4.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов цього Договору;
4.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;
4.1.3. у разі виявлення протягом установленого гарантійного рядка недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця - або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару;
4.1.4. у разі виявлення протягом установленого гарантійного рядка істотних недоліків Товару, що виникли з вини Продавця - або розірвати даний Договір, або вимагати обміну (заміни) купленого Товару на такий самий "PCshop.UA";
4.1.5. відмовитися від цього Договору в порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;
4.1.6. розірвати даний Договір у порядку та в випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;
4.1.7. у разі розірвання чи відмови від цього Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;
4.1.8. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.
4.2. Покупець зобов'язується:
4.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов'язання за цим Договором;
4.2.2. перед укладенням цього Договору поважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «PCshop.UA», засобами та порядком її оплати;
4.2.3. перед укладенням цього Договору поважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару на сторінці «Доставка» на веб-сайті: PCshop.UA Інтернет-магазину «PCshop.UA»
4.2.4. в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, прийняти замовлення якісний та комплектний Товар;
4.2.5. у рядку в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, сплатити вартість замовленого Товару;
4.2.6. протягом гарантійного рядка зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж (передання) Товару;
4.2.7. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.
4.3. Продавець має право:
4.3.1. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;
4.3.2. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.
4.4. Продавець зобов'язується:
4.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов'язання за цим Договором;
4.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті: PCshop.UA Інтернет-магазину «PCshop.UA»;
4.4.3. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на сторінці «Доставка» на веб-сайті: PCshop.UA Інтернет-магазину «PCshop.UA»;
4.4.4. у рядку, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем та у спосіб обрання Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;
4.4.5. у рядку, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару в належній упаковці, а також передати разом із Товаром всі документи, зазначені у п.6.10. цього Договору;
4.4.6. дотримуватися повного та безумовного виконання Гарантійних зобов'язань, що містяться на сторінці «Повернення» на веб-сайті: PCshop.UA Інтернет-магазину «PCshop.UA»;
4.4.7. на вимогу Покупця здійснювати обмін (заміну) купленого ним Товару неналежної якості на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний
4.4.8. у разі розірвання чи відмови Покупця від цього Договору повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у рядки, у порядку та на умовах, встановлених цим Договором;
4.4.9. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
5.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «PCshop.UA», наводиться на веб-сайті: PCshop.UA Інтернет-магазину «PCshop.UA» (невід'ємна частина цього Договору) України.
5.2. Вартість товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «PCshop.UA», включає всі налоги, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов'язкові платежі.
5.3. Продавець має право проводити сезонні чи будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «PCshop.UA» (далі - Розпродаж). Продавець на веб-сайті PCshop.UA Інтернет-магазину «PCshop.UA» обов'язково додатково зазначає наступну інформацію (невід'ємна частина цього Договору):
- які саме групи Товарів виставляються на Розпродаж;
- тривалість Розпродаж із зазначенням дати початку і дати закінчення Розпродаж;
- звичайну вартість товарів, що виставлені на розпродаж, та їх вартість на період проведення розпродажу.
5.4. Продавець має право пропонувати Покупцям придбати кілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі - Акційні пропозиції). Продавець на веб-сайті: PCshop.UAІнтернет-магазину «PCshop.UA» обов'язково додатково зазначає наступну інформацію (невід'ємна частина цього Договору):
- зміст та вартість Акційної пропозиції, а в разі пропонування придбання відразу кількох Товарів чи їх поєднання за одну ціну - вартість таких Товарів щодо кожного окремо;
- умови прийняття Акційної пропозиції, зокрема строк її прийняття, а також будь-які обмеження щодо її прийняття, включаючи обмеження щодо кількості запропонованих для придбання на таких умовах Товарів.
5.5. Вартість Товару, замовленого Покупцем, рівна для цього Покупця вартості цього Товару вказано на веб-сайті: PCshop.UA Товару внаслідок впроваджених Продавцем Акційних пропозицій та/або Розпродаж (у разі їх проведення на момент укладання Покупцем цього Договору).
5.6. З моменту укладання Покупцем цього Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.
5.7. Шляхом заповнення форми «Оформити замовлення» Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених у розділі «Оплата» на веб-сайті: PCshop.UA Інтернет-магазину «PCshop.UA» .
5.8. Невиконання Покупцем своїх зобов'язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов'язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору.
5.9. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно у національній валюті України.

6. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАННЯ) ТОВАРУ
6.1. Якщо Покупець замовив Товар без доставки, він може самостійно отримати замовлення ним Товар за адресою Продавця, зазначеної у Розділі «Контакти» на веб-сайті: PCshop.UA Інтернет-магазину «PCshop.UA».
6.2. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов'язується у рядків, вказаних у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (Тридцяти) календарних днів з дати укладення Покупцем цього Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) доставити Покупцю або Отримувачу Товару та передати замовлень Товар у місці доставки Товару, вказаному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
6.3. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
6.4. Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.
6.5. Доставка Товару здійснюється згідно з тарифами Нової пошти.
6.6. Інформація щодо вартості та можливих способів доставки Товару (невід'ємна частина цього Договору) міститься на сторінці «Доставка» на веб-сайті: PCshop.UA -магазину «PCshop.UA»
6.7. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється Продавцем власними силами або засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця та способу доставки.
6.8. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за цим Договором згідно умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта» (http://novaposhta.ua).
6.9. Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товар у упакованому вигляді.
6.10. Разом із Товаром Продавець зобов'язується передати Покупцю або Отримувачу Товару:
- оформлений Продавцем відповідно до вимог чинного законодавства України один экземпляр бланку Замовлення на Товар, направлений Покупцем у порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. цього Договору;
- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передавання) Товару та із зазначенням дати здійснення розрахунків за Товар;
- інструкцію з догляду за Товаром;
6.11. Вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:
- оплати Покупцем ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;
- пред'явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що засвідчує його особу;
- підписання Покупцем або Отримувачем Товару іншого экземпляра, оформленого Продавцем Замовлення на Товар, направленого Покупцем у порядку, встановленому п.3.1.- п.3.2. цього Договору.
6.12. Якщо замовлень Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному Покупцем Замовленню на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару підписує інший экземпляр бланку Замовлення на Товар та передає його Продавцю або представнику ТОВ «Нова Пошта».
6.13. У разі, якщо замовлень Товар не відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має якісь недоліки, Покупець має право на власний вибір:
- або відмовитися від цього Договору;
- або вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий самий Товар належної якості відповідно до направленого Покупцем Замовлення на Товар чи на інший аналогічний Товар, з числа Товарів, які є у продаж в Інтернет-магазині «PCshop.UA».
6.14. Підпис Покупця або Отримувача Товару на іншому примірнику бланка Замовлення на Товар є беззастережним підтвердженням наступних фактів:
- отримання замовленого Товару Покупцем;
- відповідність замовленого Товару направленому Покупцем Замовленню на цей Товар;
- відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектності замовленого Товару.
6.15. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходити до Покупця з моменту вручення цього товару Покупцю або Отримувачу Товару.
6.16. Даний Договір вважається виконаним у момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.
6.17. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, та/або відмова Покупця або Отримувача Товару від підписання іншого экземпляра оформленого бланка у повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення у повному обсязі всіх зобов'язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору, крім зобов'язань з повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар були сплачені).

7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ТА УДОВОЛЕННЯ ПРЕРЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ
7.1. Продавець зобов'язується передати Покупцю замовлень ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.
7.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах та нормативних документах.
7.3. Продавець забезпечує належне використання Покупцем придбаного ним Товару протягом гарантійного рядка, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами та Гарантійними зобов'язаннями (невід'ємна частина цього Договору), що містяться на сторінці «ПОВЕРНЕННЯ» на веб-сайті: PCshop.UA Інтернет -магазину «PCshop.UA».
7.4. Гарантійний рядок починає свій перебіг від дати вручення (передання) замовленого Товару Покупцю.
7.5. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний рядок обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України (zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF).
7.6. При обміні Покупцем Товару належної якості або обміну (заміні) Покупцем Товару з істотними недоліками його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну Товару належної якості чи від дня обміну (заміни) Товару з істотними недоліками.
7.7. Гарантійний рядок збільшується на термін здійснення Продавцем безоплатного усунення недоліків Товару. Зазначений термін обчислюється від дня, коли Покупець передавши Продавцю Товар для усунення його недоліків.
7.8. У разі виявлення протягом установленого гарантійного рядка недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:
- пропорційного зменшення ціни Товару;
- безоплатного усунення недоліків Товару;
- відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.
7.9. У разі пред'явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунуті Продавцем протягом 14 (Чотирнадцяти) днів з дати надходження цього Товару з недоліками Продавця або в інший рядок за взаємною згодою Продавця та Покупця.
7.10. У разі виявлення протягом установленого гарантійного рядка недоліків придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред'явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.7.8. цього Договору, а у разі її невиконання - заявити іншу вимогу, що також міститься у переліку п.7.8.
7.11. У разі виявлення протягом установленого гарантійного рядка істотних недоліків Товару, що виникли з вини Продавця, або виявлення фактів фальсифікації Товару, підтверджених за необхідністю висновку експертизи, Покупець має право за своїм вибором:
- розірвати даний Договір;
- вимагати обміну (заміни) Товару з істотними недоліками чи фальсифікованого Товару на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний Товар, з числа Товарів, які є у продажу в Інтернет-магазині «PCshop.UA» з відповідним перерахуванням вартості Товару відповідно до чинного законодавства України.
7.12. У разі виявлення протягом установленого гарантійного рядка істотних недоліків придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред'явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.7.11. цього Договору, а у разі її невиконання - заявити іншу вимогу, що також міститься у переліку п.7.11.
7.13. Передбачені п.7.8. та п.7.11. даного Договору вимоги розглядаються Продавцем за умови пред'явлення Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека) з відміткою про дату продажу (дату передачі) Товару.
7.14. Передбачені п.7.8. та п.7.11. даного Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання.

8. ОБМІН ТА ЗАМІНА ТОВАРУ
8.1. Покупець має право протягом 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання замовленого Товару належної якості (не рахуючи дня отримання Товару) обміняти цей Товар на інший аналогічний Товар у Продавця, якщо здобутий Товар не задоволений чи з інших причин, або Товар не може бути використаний Покупцем за призначенням.
8.2. Обмін Товару належної якості проводитися, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики.
8.3. Перелік Товарів, що не підлягають обміну та поверненню з підстав, зазначених у п.8.1. цього Договору, затверджується Кабінетом Міністрів України (zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-п).
8.4. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками здійснюється Продавцем на підставі листової заяви Покупця, врученої особисто представнику Продавця або направленої на адресу Продавця, вказану в розділі «ПОВЕРНЕННЯ» на веб-сайті: PCshop.UA Інтернет-магазину "PCshop.UA".
8.5. Вимоги Покупця про обмін Товару належної якості, а також вимоги Покупця про обмін (заміну) Товару з істотними недоліками, за наявності у Продавця Товару, необхідного для здійснення обміну чи заміни, підлягають негайному задоволенню Продавцем, але в будь-якому разі не пізніше 14 ( Чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання від Покупця зазначеної у п.8.4. цього Договору заяви.
8.6. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками провадиться Продавцем за наявності у Покупця відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека), що підтверджує продаж Товару Покупцю, з відміткою про дату продажу (дату передавання) товару.
8.7. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний
- або обміняти придбань Товар на будь-який інший Товар із числа Товарів, які є у продажу в Інтернет-магазині «PCshop.UA» із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України;
- або розірвати даний Договір у порядку, встановленому Розділом 9 цього Договору.
- або здійснити обмін отриманого Товару на інший аналогічний Товар при першому ж його надходженні у продажу в Інтернет-магазині «PCshop.UA». При цьому Продавець зобов'язується в день надходження такого Товару в продажі повідомити про це Покупця.
8.8. Повернення Покупцем Товару належної якості, а також повернення Покупцем Товару з істотними недоліками у зв'язку із обміном або заміною такого Товару здійснюється у порядку, встановленому Розділом 10 цього Договору.

9. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Покупець має право розірвати даний Договір протягом 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання замовленого Товару, а також в інших випадках, передбачених цим Договором та нормами чинного законодавства України, повідомивши про це Продавця у порядку, встановленому п.9.2. цього Договору.
9.2. Повідомленням про розірвання цього Договору вважається заява Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Продавцю у порядку, встановленому п.11.1. цього Договору.
9.3. Даний Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем заяви Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.
9.4. Для здійснення свого права на розірвання цього Договору Покупець повинен обов'язково зберегти та пред'явити Продавцю відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.
9.5. Розірвання Покупцем цього Договору має наслідком повернення ним купленого (отриманого) Товару Продавцю у порядку, встановленому Розділом 10 цього Договору.

10. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
10.1. У разі розірвання цього Договору Покупцем, у разі обміну Покупцем Товару належної якості чи обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками Покупець повертає Товар за адресою Продавця, зазначеної у розділі «ПОВЕРНЕННЯ» на веб-сайті PCshop.UA Інтернет-магазину «PCshop. UA».

11. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ СПЛАЧЕНИХ ЗА ТОВАР, ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВІТРАТ ПОКУПЦЯ
11.1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, здійснюється Продавцем на підставі письменної заяви «PCshop.UA»
11.2. До зазначеної у п.11.1. заяви Покупцем обов'язково додається:
- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передавання) Товару;
- документи, що підтверджують понесені Покупцем витрати на усунення недоліків Товару (у разі заяви вимог щодо відшкодування таких витрат).
11.3. Повернення Покупцю сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем одним із наступних способів:
- перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, у тому числі картковий рахунок, зазначений Покупцем у заяві, зазначеній у п.11.1. цього Договору;
- видача Покупцю відповідної суми грошових коштів готівкою із каси Продавця за адресою в розділі «ПОВЕРНЕННЯ»
11.4. У зазначеній у п.11.1. даного Договору заяви Покупець обов'язково вказує на який із визначених у п.11.3. даного Договору спосіб він бажає отримати повернення сплачених ним грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару. У разі оплати Покупцем Товару за допомогою банківської платіжної картки повернення Покупцю сплачених ним грошових коштів за такий Товар здійснюється на цю банківську платіжну картку.
11.5. У разі, якщо у зазначеній у п.11.1. даного Договору заяви Покупець не вибрав жодного із визначених у п.11.3. способів повернення йому сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, або не вказавши відкритий в установі банку рахунок для здійснення зазначених розрахунків із ним, вважається що Покупець виявив бажання отримати відповідні суми грошових коштів готівкою із каси «ПОВЕРНЕННЯ» на веб-сайті:
PCshop.UA Інтернет-магазин «PCshop.UA».
11.6. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем за умови повернення Покупцем такого Товару у порядку, встановленому Розділом 10 цього Договору.
11.7. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем не пізніше 20 (Двадцяти) банківських днів з моменту отримання від Покупця зазначеної у п.11.1. цього Договору заяви.
11.8. При розірванні цього Договору Покупцем, відмови Покупця від даного Договору, обміні Покупцем Товару належної якості,обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками перерахунок вартості Товару здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.
11.9. При обміні Покупцем Товару належної якості та обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками на інший Товар Продавець здійснює розрахунки з ним у порядку, передбаченому Розділом 11 цього Договору.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
12.1. За порушення своїх зобов'язань за цим Договором Продавець несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
12.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).
12.3. Для цілей цього Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не були на момент укладення цього Договору і виникли незалежно від волі Продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й чекати.
12.4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії соціальні конфлікти, рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо.
12.5. У разі втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов'язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов'язань за даним Д?

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
12.1. За порушення своїх зобов'язань за цим Договором Продавець несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
12.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).
12.3. Для цілей цього Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не були на момент укладення цього Договору і виникли незалежно від волі Продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й чекати.
12.4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії соціальні конфлікти, рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо.
12.5. У разі втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов'язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов'язань за даним Д?